Skan

Rejestracja klienta

Skan

Pre-skan

Za każdym razem wykonujemy pre-skan Państwa systemu komputerowego, w którym przetwarzają Państwo dane. Pozwala to na zapoznanie się ze stosowanymi technologiami i rozwiązaniami, oraz wskazuje na aktualny poziom bezpieczeństwa. Jest to o tyle ważne, że pozwala na określenie potencjalnych zagrożeń, oraz daje możliwość ich wyeliminowania przed skanem certyfikacyjnym. Przedstawiając wyniki tego skanu wskazujemy co należy ewentualnie poprawić, aby Państwa dane były bezpieczne.

Skan

Zgodnie z wytycznymi PCI DSS skan systemu jest wykonywany 4 razy do roku. Jest on wykonywany przez autoryzowanych i certyfikowanych pracowników, z wykorzystaniem najnowszego oprogramowania, które bada i analizuje Państwa systemy lub oprogramowanie pod kątem potencjalnych zagrożeń, „dziur” w systemach operacyjnych, exploitów itp. Skany systemu są bardzo ważnym elementem PCI DSS, ponieważ pozwalają na uzyskanie jasnej informacji o potencjalnych zagrożeniach, oraz informują o konieczności ich eliminacji.

 

App Details:

Paymento

Author

Skan

Client

Wrzesien 2015

Date

Rejestracja

Category
Rejestracja klienta - poptrzez zewnętrzne, personalizowane formularze, gotowy kod html lub integracja poprzez API.
Description